Eit kulturomgrep der kunsten ikkje må spele andrefiolin

Samarbeid og sams tenking, ikkje konfrontasjon mellom
– hovudstad og distrikt
– institusjonar og frie grupper
– profesjonelle og amatørar
– nyskaping og gjenskaping
– identitetsbygging og kulturblanding

At musiske menneske ikkje blir til av seg sjølv

At det trengst fleire og betre møtestader mellom aldersgruppene

At kultur krev investering i tid og kostar pengar

At folk har lik rett til kultur og at retten ikkje blir sikra av seg sjølv

til framsida til toppen

Last ned
ei pdf-fil av hele kulturbrevet her.
For å lese pdf-filer treng du "acrobat-reader" som kan lastast gratis ned her
Nyhende
Medieomtale
Til framsida  
Til opningssida  

Ansvarlege utgjevarar:
FRISAM – Frivillighetens samarbeidsorgan
Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner
Norges Museumsforbund
Norsk Bibliotekforening
Norsk Kulturforum
Norsk Musikkråd
Norsk teater- og orkesterforening

Redaktør:
Johan I. Tønnesson

Design: SYDVEST

Opplag: 5000

Finst óg på bokmål.
Kortversjonen finst i tillegg på samisk og engelsk på
www. kulturbrevet.no