Nyheter
 

23.05.01

Kulturorganisasjoner utfordrer førstekandidatene

De 22 organisasjonene som står bak "Kulturbrev 2001 ­ Ti bud for kulturen", ønsker å sette kultur på den politiske dagsordenen både i valgkampen og i den politiske hverdagen. Derfor blir det i disse dager sendt en personlig henvendelse til alle førstekandidatene i fylkene for de ni politiske partiene som har størst mulighet for å bli representert på Stortinget i neste periode.

- Hver enkelt kandidat blir oppfordret til å gjøre seg kjent med innholdet i Kulturbrevet, bidra til at innholdet blir fulgt opp og la seg intervjue om hvilke kulturpolitiske prioriteringer de selv og deres parti har gjort i løpet av høsten 2002, sier Morten Gjelten, direktør for Norsk teater- og orkesterfornening.

Kulturorganisasjonene har samtidig tillatt seg å be hver enkelt melde tilbake at de tar utfordringen, og har sendt med et enkelt formular som en ber om å få returnert innen mandag 3. september.


Kontaktpersoner:
Morten Gjelten, tel 22 94 12 40, Norsk teater- og orkesterforening,
Tron Wigeland Nilsen, tel 22 20 14 02 Norges museumsforbund,
Lene Furuli, tel 23 31 06 03 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisajoner,
Øivind Stålsett, tel 22 42 45 50 Norsk musikkråd,
Gro Langeland, tel 22 83 64 78 Norsk kulturforum

til fremsiden til toppen
Last ned
en pdf-fil av hele kulturskriftet her.
For å lese pdf-filer behøver du "acrobat-reader" som kan lastes gratis ned her
Nyheter  
Medieomtale  
Til fremsiden  


Til åpningssiden