Nyheter
 
Oslo, 21.05.01.

"Ti bud for kulturen" overrekkes kulturminister Ellen Horn

Kulturbrev 2001 "Ti bud for kulturen" vil bli overrakt kulturminister Ellen Horn i Bergen, onsdag 23. mai kl. 10.

Overrekkelsen finner sted ved et arrangement i Vestlandske Kunstindustrimuseum, Nordahl Brunsgt. 9, og vil vare i ca 1 time. Etter overrekkelsen og kulturministerens svartale, blir det anledning til å stille spørsmål. Enkel servering.

En rekke kulturorganisasjoner har latt seg inspirere av "Vår kulturs fremtid. Et brev til den norske regjering 1945", og har nå skrevet et nytt kulturbrev. Formen måtte nødvendigvis bli en annen enn i 1945, og i stedet for datidens kulturpersonligheter er det nå et bredt spekter av kulturorganisasjoner, med mange, mange tusen medlemmer, som står bak dokumentet.

Vi mener det er på høy tid med et kulturløft, og mener at et kulturløft bør ta utgangspunkt i:
- En kulturbegrep hvor kunsten ikke må spille annenfiolin
- Samarbeid og fellestekning, ikke konfrontasjon mellom
hovedstad og distrikt, institusjoner og frie grupper, profesjonelle og amatører, nyskaping og gjenskaping , identitetsbygging og kulturblanding
- At musiske mennesker ikke dannes av seg selv
- At det trengs flere og bedre møtesteder mellom aldersgruppene
- At kultur krever investering i tid og koster penger
- At befolkningen har lik rett til kultur og at retten ikke sikres av seg selv.

Våre ti bud er ikke hentet ned fra fjellet på steintavler, og de er ikke diktet i bydeformer som Du skal og Du skal ikke. Brevet med budene sendes til og fra mennesker som brenner for kulturen: Kunstnere, politikere, byråkrater og alminnelig kulturinteresserte av ulike aldre og anskuelser. Vel møtt til kulturdebatt 2001 !

Doktorgradsstipendiat Johan L. Tønnesson har vært redaktør av brevet og Sydvest reklamebyrå har stått for designen.

Brevet finnes fra 23.05.2001 på nettet og adressen er: www.kulturbrevet.no


Kontaktpersoner: Jan Erik Raanes, Arbeidsgruppa for Kulturbrev 2001/Norsk Kulturforum - 913 82 219; Tron Wige land Nilsen, Norges museumsforbund - 90 12 49 70; Morten Gjelten, Norsk teater- og orkesterforening - 22 94 12 40


"10 bud for kulturen" vedlegges sammen med innbydelse til dagskonferansen "Kultur gjør Norge rikere" på Det norske Teatret i Oslo, 30. mai kl. 10-15.30

til fremsiden til toppen
Last ned
en pdf-fil av hele kulturskriftet her.
For å lese pdf-filer behøver du "acrobat-reader" som kan lastes gratis ned her
Nyheter  
Medieomtale  
Til fremsiden  


Til åpningssiden