Nyheter
 

Oslo, 21.05.01.

Kulturbrev 2001 - Ti bud for kulturen
Et brev fra norske kulturorganisasjoner


En rekke kulturorganisasjoner har latt seg inspirert av "Vår kulturs fremtid. Et brev til den norske regjering 1945", og skriver nå et nytt kulturbrev. Formen må nødvendigvis bli en annen enn i 1945 og i stedet for datidens kulturpersonligheter, er det nå et bredt spekter av kulturorganisasjoner, med mange, mange tusen medlemmer, som står bak dokumentet.

Kulturbrev 2001 " Ti bud for kulturen " vil bli overrakt kulturminister Ellen Horn i Bergen, onsdag 23. mai, umiddelbart før den høytidelige åpningen av "Festspillene" og det vil blir spredt til politiske og kulturfaglige miljøer over hele landet. Det blir sendt ut pressemelding om arrangementet i Bergen et par dager i forkant.

Våre ti bud er ikke hentet ned fra fjellet på steintavler og de er ikke diktet i bydeformer som Du skal og Du skal ikke. Brevet med budene sendes til og fra mennesker som brenner for kulturen: Kunstnere, politikere, byråkrater og alminnelig kulturinteresserte av ulike aldre og anskuelser. Vi tror det igjen er på tide med et kulturløft. Mange kulturinstitusjoner som burde bygges ut, mangler i stedet ressurser, kunstnere og organisasjoner sliter for tungt, kulturtilbudene er urettferdig fordelt og et lite kulturvennlig marked har sterk vind i seilene. At vi har råd til å løfte oss i Norge, er hevet over tvil. Men først må det finnes politisk vilje, og ingen politiker vil gi store løft eller løfter til et kulturliv uten felles budskap

Vel møtt til kulturdebatt 2001 !


Brevets nettadresse fra 23.05.2001: www.kulturbrevet.no


Kontaktpersoner: Jan Erik Raanes, Arbeidsgruppa for Kulturbrev 2001/Norsk Kulturforum - 913 82 219, Tron Wigland Nilsen , Norges Museumsforbund - 22 20 14 02 , Morten Gjelten ,Norsk teater og orkesterforening - 22 94 12 40

til fremsiden til toppen
Last ned
en pdf-fil av hele kulturskriftet her.
For å lese pdf-filer behøver du "acrobat-reader" som kan lastes gratis ned her
Nyheter  
Medieomtale  
Til fremsiden  


Til åpningssiden