Et kulturbegrep hvor kunsten ikke må spille annenfiolin

Samarbeid og fellestenkning, ikke konfrontasjon mellom
- hovedstad og distrikter
- institusjoner og frie grupper
- profesjonelle og amatører
- nyskaping og gjenskaping
- identitetsbygging og kulturblanding

At musiske mennesker ikke dannes av seg selv

At det trengs flere og bedre møtesteder mellom aldersgruppene

At kultur krever investering i tid og koster penger

At befolkningen har lik rett til kultur og at retten ikke sikres av seg selv

til fremsiden til toppen
Last ned
en pdf-fil av hele kulturskriftet her.
For å lese pdf-filer behøver du "acrobat-reader" som kan lastes gratis ned her
Nyheter  
Medieomtale  

Til fremsiden  


Til åpningssiden  Ansvarlige utgivere:

FRISAM – Frivillighetens samarbeidsorgan
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Norges Museumsforbund
Norsk Bibliotekforening
Norsk Kulturforum
Norsk Musikkråd
Norsk teater- og orkesterforening

Redaktør:
Johan I. Tønnesson

Design: SYDVEST

Opplag: 5000

Finnes også på nynorsk.
Kortversjonen finnes i tillegg på samisk og engelsk på
www. kulturbrevet.no