Kortversjon av budene:
(Klikk på hvert enkelt bud for å lese hele teksten)
 

Til leseren:

1. Å utvanne kulturbegrepet er ingen kunst
Det er god kulturpolitikk å holde fast ved et kulturbegrep med utspring i kunsten. Den kloke Mobilbet politikeren arbeider for at det skal være en vekselvirkning mellom kulturen og andre samfunnssektorer, men ikke for at kulturen skal bli underlagt krav om forebygging og forretning.

2. Når kulturhester bites, er krybben tom
Vi ønsker oss politikere som ikke fortsetter å spille på unødvendige motsetninger i kultur-livet, men stimulerer til samspill.

3. Om du vil i verden frem, hopp bukk!
Vi ønsker oss skole- og kulturpolitikere som har danningen av lekende, skapende og
musiske mennesker for øye.

4. Det er ikke tull, alt som flimrer.
Vår egen forvirring overfor ny kunst må ikke lede til en kulturpolitikk som stenger for nyskaping.

5. Kultur er både diktning og gjendiktning.
En nødvendig innsats for nyskaping må ikke fortrenge den gjenskaping og tradisjons-
formidling som skjer til glede for både kunstnere, utøvere og publikum.

6. Generasjoner – forén eder!
Innsatsen overfor barn og unge må drives parallelt med en kulturpolitisk satsing på møtesteder mellom aldersgruppene.

7. Å være seg selv er ikke nok
Klok kulturpolitikk opererer både på langs og på tvers av kulturelle identiter.

8. Tid er gode penger
Vi ønsker oss politikere som ser forskjellen mellom kultur- og kontorarbeid, som vet at kvalitet tar tid, og som i all sin virksomhet har investeringen i tid for øye.

9. Nød lærer naken kunstner å kjøre trikk.
Vi ønsker oss politikere som sørger for at kulturlivet ikke gjøres avhengig av tombola og trygd. Målet må være en økonomisk opptrapping til et nivå vi som kulturnasjon kan være bekjent av.

10. Den som ikke unner en annen lov, han skal selv ikke nyte lov.
Vi oppfordrer til en politisk avklaring av hvordan befolkningens rettigheter til kultur kan sikres i tider med anstrengt kommunal og fylkeskommunal økonomi.

Vi ønsker oss:

 

Last ned
en pdf-fil av hele kulturskriftet her.
Last ned acrobat her (gratis)
Nyheter
Medieomtale
Til åpningssiden


Avsendere:

• Danse- og teatersentrum
• Du store verden!
• FRISAM – Frivillighetens samarbeidsorgan
• Kulturforbundet
• Landsforbundet Teatrets Venner
• Landsrådet for Norges barne- og   ungdomsorganisasjoner
• Musikernes fellesorganisasjon
• Noregs Ungdomslag
• Norges museumsforbund
• Norsk Allaktivitetshus Forening
• Norsk Amatørteaterråd
• Norsk Bibliotekforening
• Norsk Kulturforum
• Norsk Kulturhusnettverk
• Norsk kulturskoleråd
• Norsk musikkråd
• Norsk Skuespillerforbund
• Norsk Teaterleder-Forum
• Norsk teater- og orkesterforening
• Norsk Teaterunion
• Norske Billedkunstnere
• Norske Kunstforeningers Landsforbund