I dyrking av kunst og kultur er stoppeklokka et særs lite tjenlig redskap.
Det den profesjonelle kunstneren trenger, er oftest tid: Til å skape, til å tenke - og for den utøvende: til å øve og prøve. Men dette gjelder også for den ikke-profesjonelle og for publikum. I hele den industrialiserte verden høres nå spede rop fra folk som ønsker å "få tiden tilbake". Samtidig akselererer arbeidslivet i tempo og eser i omfang. Både seks- og åttetimersdagen blir en fjern drøm for den ambisiøse. En stadig økt produksjon per tidsenhet er det tverrpolitiske målet på alle samfunnsområder: Helsevesen, skolevesen, rettsvesen, transport og industri. Finnes det noen vei ut av tidsspiralen? Løsningen kan være, slik verdens historikere syntes å være enige om da de møttes i Oslo ved milleniumskiftet, å venne seg til på samme tid å leve med en langsom ("østlig", sirkulær) og en hurtig ("vestlig", lineær) tid. "Etter strævet kann du steikja flesk og lesa kinesiske vers", skrev Olav H. Hauge.

Kinesiske eller hardangerske vers tilegner vi oss ikke i forbifarten. Både for politikerne og aktørene i kulturlivet er fristelsen stor til å overse behovet for den langsomme tiden, samtidig som det kanskje nettopp er kunsten som kan hjelpe slik tid tilbake. For å leve opp til kravene om målbare resultater, pålegger vi hverandre stadig større byrder av søknader, plandokumenter, framdrifts-, del-, slutt- og evalueringsrapporter. Og selvsagt må det utføres en viss mengde plan- og rapporteringsarbeid også i foreninger og museer, og blant kunstnere. Dette paradokset - at vi bruker stadig mer tid på papirarbeid som skal bevise at vi får mye ut av tiden - er ikke noe særmerke for kulturlivet. Men det rammer trolig kreativ virksomhet særlig hardt.

Vi ønsker oss politikere som ser forskjellen mellom kultur- og kontorarbeid, som vet at kvalitet tar tid, og som i all sin virksomhet har investeringen i tid for øye.

til fremsiden til toppen forige bud neste bud

 

Last ned
en pdf-fil av hele kulturskriftet her.
For å lese pdf-filer behøver du "acrobat-reader" som kan lastes gratis ned her
Nyheter  
Medieomtale  
Til fremsiden  


Til åpningssiden