Like lite som vi kan forlange at all kunst skal være kjent og kjær ved første møte, like lite kan vi kreve at alt skal være radikalt nytt. Innen mange kunstarter og innen arkitekturen oppstår fra tid til annen "nyvennlige" retninger hvor kunstnerne griper tilbake til eldre stilarter. Dette kan tolkes som populistisk og kunstfiendtlig aktivitet, men det kan like vel oppfattes som uttrykk for genuin, kunstnerisk trang til å oppnå kontakt med fortiden og gjendikte det gamle. "Kreativitet" er en utvilsomt positiv egenskap hos enhver kulturaktør, det være seg koreografen, kriminalforfatteren eller gatesangeren. Men det er ikke bare nyskaping som skal fremmes gjennom kulturpolitikken.

Det finnes heller ingen absolutt motsetning mellom nyskaping og tradisjonsformidling. All kulturvirksomhet er også overlevering: Vi bygger på allerede kjente uttrykk og legger vår egen stemme til. Det uttrykk som kun er et brudd , og som derfor ikke bærer gårsdagens spor, finnes ikke. Det vil innebære total ikke-kommunikasjon.

En nødvendig innsats for nyskaping må ikke fortrenge den gjenskaping og tradisjonsformidling som skjer til glede for både kunstnere, utøvere og publikum.

til fremsiden til toppen forige bud neste bud

 

Last ned
en pdf-fil av hele kulturskriftet her.
For å lese pdf-filer behøver du "acrobat-reader" som kan lastes gratis ned her
Nyheter  
Medieomtale  
Til fremsiden  


Til åpningssiden