De fleste av oss foretrekker det kjente framfor det ukjente.
I alle fall skal ikke andelen ny "informasjon" i kunstverk være særlig høy før vi snur oss om i vrede og utbryter: "Pling-plong", "barnetegninger" og "tull". Og det er ikke gull, alt som glimrer med etiketten 'det nye'. Men på samme måte som i vitenskapen skjer det en stadig og tiltakende fornyelse innen kunsten. Mens Picassos og Braques kubisme begynner å bli allemannseie snaut hundre år etter tilblivelsen, framstår mye av dagens video- og dataflimrende kunst som rent nonsens for mange. "Konseptkunsten" bryter grensene ytterligere ned, både mellom kunstartene og mellom kunsten og livet for øvrig: Et nyere, tysk kunstverk består i at kunstneren har tatt arbeid som kassadame. Hennes hverdag i butikken er 'kunstverket'.

En viktig tommelfingerregel for alle som vil bedømme kulturytringer er å unngå å sammenlikne kvalitet mellom sjangrene. Å hevde at Jan Garbarek er en bedre artist enn Johnny Cash, gir liten mening når spillereglene i jazz og country så åpenbart er forskjellige. Innen hver enkelt sjanger kreves det dessuten gode kunnskaper og mye erfaring for å kunne felle allment interessante dommer om hva som er godt og dermed over hva som eventuelt fortjener privat eller offentlig finansiell støtte. Overfor det nyeste er de aller fleste av oss ekstra dårlig rustet: Vi rister på hodet, og kan ofte få støtte til hoderistingen fra eksperter, også blant kunstnerne. Samtidig ønsker vi alle, når vi får tenkt oss om, at også nye og for øyeblikket uforståelige uttrykk skal få en sjanse.

Det trengs oftest solid kunnskap for å kunne vurdere den nye kunsten. Kulturlivets aktører må finne måter å velge ut og prioritere kunst på som tjener kunstens utvikling. Samtidig skal de sørge for kunstens utbredelse. Disse to hensynene strir ofte mot hverandre, men begge teller i en ansvarlig kulturpolitikk.
Ansvaret gjelder også utviklingen av en kompetent, offentlig kulturkritikk på alle kulturlivets områder, også kunstsjangere som er uvante fordi de er forankret i etniske grupper som er relativt nye i Norge.
Vår egen forvirring overfor ny kunst må ikke lede til en kulturpolitikk som stenger for nyskaping.

til fremsiden til toppen forige bud neste bud

 

Last ned
en pdf-fil av hele kulturskriftet her.
For å lese pdf-filer behøver du "acrobat-reader" som kan lastes gratis ned her
Nyheter  
Medieomtale  
Til fremsiden  


Til åpningssiden