"Vår kulturs fremtid"
  Et brev til den norske regjering 1945
 

Omriss av førkrigstidens kultursituasjon
  Del I
  Del II

Kulturens grunnlag. Definisjoner

Særlige kulturproblemer og oppgaver for kulturarbeidet
  Beskytt kulturbærerne
  Åndsarbeidernes plass i det sosiale system
  Bedre vilkår for lærerne
  Nye mål og idealer i skole og oppdragelse
  Beskytt vitenskapen
  Bedring av studentenes kår
  Bedre boliger for åndsarbeidere
  Vårt bibliotekvesen
  Ny organisering av bokhandelen
  Utbygging av folkeakademiene
  Først og fremst personlighet, dernest ansiennitet
  Mer farger i folkelivet. Fritiden under kultur.
  Et norsk Gallup-institutt
  Kringkastingen
  Teater, musikk og film
  Våre kunstnere må komme i kontakt med européisk   kultur
  Kunsten ut i distriktene
  Vareproduksjon og lykkeverdi
  Vårt endelige mål.


til åpningssiden til toppen
Last ned
en pdf-fil av hele dokumentet her.
Last ned acrobat her (gratis)
Nyheter
Medieomtale  
Til åpningssiden  


Avsendere:

• Danse- og teatersentrum
• Du store verden!
• FRISAM – Frivillighetens samarbeidsorgan
• Kulturforbundet
• Landsforbundet Teatrets Venner
• Landsrådet for Norges barne- og   ungdomsorganisasjoner
• Musikernes fellesorganisasjon
• Noregs Ungdomslag
• Norges museumsforbund
• Norsk Allaktivitetshus Forening
• Norsk Amatørteaterråd
• Norsk Bibliotekforening
• Norsk Kulturforum
• Norsk Kulturhusnettverk
• Norsk kulturskoleråd
• Norsk musikkråd
• Norsk Skuespillerforbund
• Norsk Teaterleder-Forum
• Norsk teater- og orkesterforening
• Norsk Teaterunion
• Norske Billedkunstnere
• Norske
KunstforeningersLandsforbund