Vår kulturs fremtid
Et brev til den norske regjering 1945

 

Kulturens grunnlag.Definisjoner

1. Frihet og rettssikkerhet er fundamentale vilkår for kultur.

2. Sosial rettferd, økonomisk trygghet, tilstrekkelig fritid og gode boliger gir grunnlaget for alt kulturelt liv.

3. Åndelige verdier er alt som styrker individets sjelelige selvstendighet, fremmer dets uavhengighet og materielle kår, befordrer en medlevende fø1else for andre mennesker og skaper en fast og bevisst etisk holdning.

4 Kulturarbeid er en stadig kamp for å gjøre disse åndelige ver-dier levende for folket.

forrige del   neste del  

 

Last ned
en pdf-fil av hele dokumentet her.
For å lese pdf-filer behøver du "acrobat-reader" som kan lastes gratis ned her
Nyheter  
Medieomtale  
Til fremsiden  
Til åpningssiden